Maki

Serviervorschlag

1 : Maki Avocado

(8 Stk.)

* Allergene: G
Serviervorschlag
3,20
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

2 : Maki Gurke

(8 Stk.)

* Allergene: G
Serviervorschlag
3,20
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

3 : Maki Paprika

(8 Stk.)

* Allergene: G
Serviervorschlag
3,20
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

4 : Maki Mango eingelegt

(8 Stk.)

* Allergene: G
Serviervorschlag
3,20
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

5 : Maki Rettich

(8 Stk.)

* Allergene: G
Serviervorschlag
3,20
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

6 : Maki Lachs

(8 Stk.)

* Allergene: B, F
Serviervorschlag
3,60
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

7 : Maki Lachs-Avocado

(8 Stk.)

* Allergene: B, F
Serviervorschlag
3,60
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

8 : Maki Thunfisch

(8 Stk.)

* Allergene: B, F
Serviervorschlag
4,20
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

9 : Maki Thunfisch-Avocado

(8 Stk.)

* Allergene: B, F
Serviervorschlag
4,20
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

10 : Maki Garnelen

(8 Stk.)

* Allergene: C
Serviervorschlag
3,50
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

11 : Maki Surimi

(8 Stk.)

* Allergene: B, C
Serviervorschlag
3,50
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

12 : Maki Aal

(8 Stk.)

* Allergene: B, C
Serviervorschlag
3,50
BESTELLEN & ABHOLEN
Serviervorschlag

13 : Maki Omelett

(8 Stk.)

* Allergene: B, C
Serviervorschlag
3,20
BESTELLEN & ABHOLEN